BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang
Jawa Tengah, Indonesia

UP3AD Kota Semarang III

Senin , 4 - November - 2013 | SemarangIII

A. Kondisi Geografis

SMG-III-WEBQUALITY

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berbatasandengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 km dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota bawah. Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan.

 

 

 

 

semara

 

semarang2

 

B. Kependudukan

 

Penduduk Kota Semarang sampai dengan tahun 2013 adalah 1.744.500 jiwa. Dengan luas wilayah 451,47 km2 maka kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 3.864 jiwa.

C. Jumlah Penduduk dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

 

1. Luas Wilayah : 203,17 Km²

2. Jumlah Penduduk : 446.274 Jiwa

3. Kepadatan Penduduk : 2.197 Jiwa/Km²

4. Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor : 344.942Unit

5. Rasio Kepemilikan Jml. Obyek KBM : 0,77 Unit/Jiwa

 

D. Struktur Organisasi
 • KA.UP3AD

  Dra. Puji Astuti. M.Si

 • KA.SUB BAGIAN TU

  Sri Listyaningsih, SH., MM

 • KA.SEKSI PKB/BBNKB

  Siti Sopiatun, SH

 • KA.SEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN

  Atma Prija Pantja, SH

 • KA.SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

  Dra. Yani Indriyani, MM

 • KA.SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBERDAYAAN ASET

  Djoko Haryono, S.IP., MM

E. Rincian Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk serta Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kecamatan di Wilayah UP3AD KotaSemarang III

BPw_Atg0O2

F. Data Obyek Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya

 

Ket :

*) keadaan sampai dengan bulan Desember 2013