BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang
Jawa Tengah, Indonesia

UP3AD Kota Semarang II

Senin , 4 - November - 2013 | SemarangII

A. Kondisi Geografis

SMG-II-WEBQUALITY

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berbatasandengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 km dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota bawah. Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan.

 

 

 

semara

 

semarang2

 

B. Kependudukan

 

Penduduk Kota Semarang sampai dengan tahun 2013 adalah 1.744.500 jiwa. Dengan luas wilayah 451,47 km maka kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 3.864 jiwa.

Jumlah penduduk di wilayah UP3AD Kota Semarang II sampai dengan tahun 2014 adalah 503.565 jiwa. Dengan luas wilayah 91,43 kmmaka kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 5.509 jiwa.

 

C. Jumlah Penduduk dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

 

1.Luas Wilayah : 91,43Km²

2. Jumlah Penduduk : 503.656 Jiwa

3. Kepadatan Penduduk : 5.509Jiwa/Km²

4. Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor : 418.491 Unit

5. Rasio Kepemilikan Jml. Obyek KBM : 0,72 Unit/Jiwa

 

D. Struktur Organisasi
 • KA.UP3AD

  Sulijasih, SH

 • KA.SUB BAGIAN TU

  Agoes Pranoto,ST

 • KA.SEKSI PKB/BBNKB

  Dewi Retnani,SE.MM

 • KA.SEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN

  Drs. Agus Yudi P. M.Kom

 • KA.SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

  Rr. Dwi Endah S, SH., MM

 • KA.SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBERDAYAAN ASET

  Johnny Duanda Putra.W., SE., MM

 

E.Rincian Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk serta Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kecamatan di Wilayah UP3AD KotaSemarang II

06SbxgbWJv

F. Data Obyek Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya

 

Ket :

*) keadaan sampai dengan bulan Desember 2014